Mejeriet Second Hand

Vårt hjälparbete

Aneby-dagens Baktävling till förmån för vår by Horina resulterade i 2 060+ 940 kr. Pengarna har använts till att underhålla ett fadderbarn med mat & skolgång under ett helt år.

Mejeriet fortsätter att stödja detta barn kontinuerligt.

Ett STORT Tack till er alla som medverkat till detta !

Mejeriets..

..vision är att bistå människor både i vårt närområde och i s.k. utvecklingsländer.

 

-Tillsammans med  Företagare och kunder

 understödjer Mejeriet människor i nöd via 2 olika hjälporgan:

Ø PMU-(Pingst-Missionens Utvecklingssamarbete) som verkar bl.a för kvinnor i Kongo

Ø Svenska Barnhjälpen  ”Anebys egen lokala/” hjälporganisation.  Mejeriet understöder bla. hjälpinsatser i ”vår egen” by Horina i Monerampur i Bangladesh.

Ø Lokalt Aneby -Vi vill att Mejeriet skall vara en resurs och en mötesplats för människor i vårt närområde och samverkar med bl.a. Arbetsförmedlingen för att bereda arbete och sysselsättning. Mejeriet är också en plats för social gemenskap och samhörighet på kristen grund.

        

Läs mer om vårt arbete i våra broschyrer eller via hemsian www.pmu.se

www.svenskabarnhjälpen.se 

De här barnen har fått möjligheten att gå i skolan genom Sv. Barnhjälpens arbete. Barnen får också ett mål mat varje dag i samband med skolan, vilket för många kan vara det enda målet mat man får per dag.