Mejeriet Second Hand

Vi arbetar lokalt

 En del utav Mejeriets vision är att arbeta för människor i vårt närområde.

Vi tror att det är viktigt för varje människa att känna delaktighet  i ett socialt sammanhang.

En viktig del av vårt arbete är därför att bereda arbetsträning och sysselsättning för arbetssökande med olika behov av stöd eller anpassat arbete i samverkan med FK, AF, Migrationsverket m.fl.

Vi har därför ett nära samarbete med bl.a Arbetsförmedlingen för att ge arbetssökande möjlighet till arbetsträning och sysselsätting.

Mejeriet Second Hand har ett brett register av arbetsuppgifter av allt från  möbeltransport, lackering/målning, kläd/textil, styling/skyltning, prismärkning, kassa, försäljning,  etc. och passar därför utmärkt för personer som behöver anpassad sysselsättning, arbetsträning, arbetsprövning, mm och vi har många ideer och möjligheter redan idag.

Vi ser i samhället idag ett ökat behov av individuellt anpassat stöd och därför arbetar vi just nu tillsammans med AF för att höja kvalitet och proffessionalitet  genom att även  erbjuda stöd för att möta helheten av problematik och behov som ofta finns med i bilden.

Mejeriet har som grundregel att alltid i första hand bereda de personer som varit placerade i någon form av sysselsättningsfas, anpassad anställning och fortsatt sysselsättning oavsett om vi skulle få förfrågningar från människor med större kapacitet, erfarenhet, utbildning mm.

Syftet och målsättningen med allt detta är att en arbetssökande skall finna en rätt sysselsättning/arbete och kunna avslutas på AF. Det är av största vikt för en människa att känna att man lyckats, att man funnit sin plats i samhället, ingår i en social gemenskap och har en meningsfull vardag.